PACIFIER BLUE

901791A

40″/101cm.h x 23″/58cm.w

PACIFIER PINK

901791RS

40″/101cm.h x 23″/58cm.w

FOOT GIRL

901620

38″/96cm.h x 26″/67cm.w

MINI 902620

13″/34cm.h x 9″/24cm.w

FOOT BOY

901619

38″/96cm.h x 26″/67cm.w

MINI 902619

13″/34cm.h x 9″/24cm.w

HEART BOY ALPHA

18″ – 45cm

201553

HEART GIRL ALPHA

18″ – 45cm

201554

RD.BEAR SWEET DREAMS

18″ – 45cm

401525

HEART NEW BABY BLUE

18″ – 45cm

201651

HEART NEW BABY PINK

18″ – 45cm

201652

RD.BABY GIRL

18″ – 45cm

401534

RD.BABY BOY

18″ – 45cm

401533

RD.BABY BUGGY BOY

18″ – 45cm

401578

RD.BABY BUGGY GIRL

18″ – 45cm

401579

BOTTLE BOY

901644

31″/80cm.h x 17″/43cm.w

902644 Mini

13″/33cm.h x 7″/18cm.w

BOTTLE GIRL

901645

31″/80cm.h x 17″/43cm.w

902645 Mini

13″/33cm.h x 7″/18cm.w

BOTTLE BEAR BLUE

901648

37″/92cm.h x 24″/59cm.w

902648 Mini

14″/36cm.h x 9″/23cm.w

BOTTLE BEAR FUCHSIA

901648

37″/92cm.h x 24″/59cm.w

902648 Mini

14″/36cm.h x 9″/23cm.w

BABY BUGGY BOY

901740

35″/89cm.h x 29″/74cm.w

902740 Mini

13″/34cm.h x 11″/28cm.w

BABY BUGGY GIRL

901741

35″/89cm.h x 29″/74cm.w

902741 Mini

13″/34cm.h x 11″/28cm.w

BABY BLUE

901751

26″/67cm.h x 18″/46cm.w

MINI 902751

13″/33cm.h x 9″/23cm.w

BABY PINK

901752

26″/67cm.h x 18″/46cm.w

MINI 902752

13″/33cm.h x 9″/23cm.w